Dịch vụ đo đạc bản đồ, ký gửi và môi giới nhà đất

CHUYÊN NHẬN:
•       DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
•       DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA GIẤY TỜ NHÀ
•       DỊCH VỤ KÝ GỬI VÀ MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT
–       Lập bản đồ hiện trạng vị trí xác định diện tích & ranh đất.
–       Lập bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng.
–       Lập bản vẽ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ:
•       Xin cấp phép xây dựng.
•       Hợp thức hóa nhà & đất.
•       Chuyển mục đích sử dụng đất.
•       Hoàn công cấp đổi giấy chứng nhận.
•       Tách thửa & gộp thửa.
•       Chuyển quyền một phần nhà & toàn bộ nhà…

LIÊN HỆ:
CHỊ LINH 0902506677 ; 0915501739

Share This: